Library    |     Search    |     Batch query    |     SNP    |     SSR  

Alignment for radish unigene UN15972

        1   -   51
UN15972    --> GGAAAACAAAACGGAGAAAGAAGGGGAAACGCAACAGTGAGTGAGAGAGA
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ..................................................
EX751838    <-- ..................................................
EX755690    --> GGAAAACAAAACGGAGAAAGAAGGGGAAACGCAACAGTGAGTGAGAGAGA
EX747710    --> ......................GGGGAAACGCAACAGTGAGTGAGA----
EY949558    --> .................................ggAGTGAGTGAGAGAGA
EY941619    --> ....................................ggGAGTGAGAGAGA
FD958427    --> ....................................ggGAGTGAGAGAGA
EX772575    --> ..................................gggagtgaGAGAGAGA
FD946944    --> ..........................................GAGAGAGA
EY939449    --> ..................................................

        51   -  101
UN15972    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ..................................................
EX751838    <-- ..................................................
EX755690    --> GATGAACCACATGCACACCACCAA-TGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
EX747710    --> --TGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTATTAA
EY949558    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
EY941619    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
FD958427    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
EX772575    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
FD946944    --> GATGAACCACATGCACACCACCAAATGTCTGCTTCTTCTTTATTTA---A
EY939449    --> ................................ggCTTCTTTATTTA---A

        101  -  151
UN15972    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGTCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ..................................................
EX751838    <-- ..................................................
EX755690    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTCTCTCCCATCTCCCTCTGTCATCTC
EX747710    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTCTCACCCATCTCCCTCTGTCATCGC
EY949558    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGTCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC
EY941619    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGTCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC
FD958427    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGTCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC
EX772575    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTCTCTCCCATCTCCCTCTGTCATCGC
FD946944    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGCCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC
EY939449    --> TTTCCCATTGATTCGCCTCAGATCTGTCTCCCATCTCCCTCCGTCATCTC

        151  -  201
UN15972    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ..................................................
EX751838    <-- ..................................................
EX755690    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
EX747710    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
EY949558    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
EY941619    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
FD958427    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
EX772575    --> TCCGATCTGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
FD946944    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGT-ACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT
EY939449    --> TCCGATCCGTTTCTCAGAGAAAGTTACCGACTTTTCGAGCTTTCTCCGGT

        201  -  251
UN15972    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ..................................................
EX751838    <-- ..................................................
EX755690    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
EX747710    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
EY949558    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
EY941619    --> ACTACCGCAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
FD958427    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
EX772575    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
FD946944    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT
EY939449    --> ACTACCACAATGACAGATGCTGGAATGGATGCTGTTCAGAGACGCCTCAT

        251  -  301
UN15972    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ...CGAAGACGAATGCAT-CT-GT-GACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
EX751838    <-- ..................................GATCGTGTTGTGGGGC
EX755690    --> GTTCGAAGACAAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTTGGGC
EX747710    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
EY949558    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
EY941619    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACGGATCGTGTTGTGGGGC
FD958427    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
EX772575    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
FD946944    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC
EY939449    --> GTTCGAAGACGAATGCATTCTTGTTGACGAAACTGATCGTGTTGTGGGGC

        301  -  351
UN15972    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
EX751838    <-- ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
EX755690    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAAAAT
EX747710    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
EY949558    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
EY941619    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCACCTG---GAAAATATTGAAGCTAAGAAT
FD958427    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
EX772575    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT
FD946944    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAA-AAT
EY939449    --> ATGACAGCAAATATAATTGTCATCTGATGGAAAATATTGAAGCTAAGAAT

        351  -  401
UN15972    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCGACTCCAACTATGACTT
EX751838    <-- CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
EX755690    --> CTGCTTCACAGGGCCTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGAGTT
EX747710    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
EY949558    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
EY941619    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
FD958427    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
EX772575    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCGACTCCAACTATGACTT
FD946944    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTA-TGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT
EY939449    --> CTGCTTCACAGGGCTTTTAGTGTATTTTTATTCAACTCCAACTATGACTT

        401  -  451
UN15972    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EX751838    <-- GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EX755690    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EX747710    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EY949558    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EY941619    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
FD958427    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
EX772575    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA
FD946944    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTA-TGTGGA
EY939449    --> GCTTCTCCAGCAAAGGTCGAAAGCAAAGGTGACCTTCCCTCTAGTGTGGA

        451  -  501
UN15972    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EX751838    <-- CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EX755690    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EX747710    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EY949558    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EY941619    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
FD958427    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
EX772575    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGAGCTTATCGAG
FD946944    --> CAAACACTTG........................................
EY939449    --> CAAACACTTGTTGCAGCCATCCTCTTTACCGTGAATCTGGGCTTATCGAG

        501  -  551
UN15972    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EX751838    <-- GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EX755690    --> GAAAATACACTTGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EX747710    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EY949558    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EY941619    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
FD958427    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
EX772575    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> GAAAATACTCTCGGTGTGAGGAATGCTGCACAGAGAAAGCTTCTTGACGA

        551  -  601
UN15972    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTTTGG
EX751838    <-- GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTTTGG
EX755690    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCCCTGG
EX747710    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
EY949558    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
EY941619    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
FD958427    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
EX772575    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> GCTCGGTATTGTAGCTGAAGATGTACCAGTCGATGAGTTCACTCCTCTGG

        601  -  651
UN15972    --> GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTTCTGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- GACGTATGCTTTACAAGGCTCCT--TGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
EX751838    <-- GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTTTTGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
EX755690    --> GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTTCTGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
EX747710    --> GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTTCTGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
EY949558    --> GACGTATGCTTTA.....................................
EY941619    --> GACGTATGCTTTACAAG-CTCCTTCTGATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
FD958427    --> GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTTCTGATGGCAAATGGGGGAGAGCACGA
EX772575    --> GACGTATGCTTTACAAGGCTCCTT--GATGGCAAATGGGG-AGAGCACGA
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> GACGTATGCTTTACGAGGCTCTTTCTGATGGCAAATGGGG-AAAGCACGA

        651  -  701
UN15972    --> ACTGGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAGGTCCAACCAAATC
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- ACTTGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAGGTCCAACCAAATC  Raphanus raphanistrum subsp. landra
EX751838    <-- ACTGGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAGGTCCAACCAAATC  Raphanus raphanistrum subsp. maritimus
EX755690    --> ACTGGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAGttcaac.......  Raphanus raphanistrum subsp. raphanistrum (MS)
EX747710    --> ACTGGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAG-TCCAACCAAATC  Raphanus raphanistrum subsp. maritimus
EY949558    --> ..................................................  Raphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
EY941619    --> ACTGGACTACTTACTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAG-TTCAACCAAATC  Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
FD958427    --> ACTGGACTACTTACTGTTCATTGTGAGGGATGTTAAAGTTCAACCAAATC  Raphanus sativus cv Rat-Tail Radish #3870
EX772575    --> ACTTGACTACTTGCTGTTCATTGTGAGGGATGT.................  Raphanus raphanistrum subsp. landra
FD946944    --> ..................................................  Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe
EY939449    --> ACTGGACTACTTACTGTTCATTGTGAGGGATGTTGAGGTTCAAC......  Raphanus sativus cv Early Scarlet Globe

        701  -  751
UN15972    --> CGGACGAAGTAGCGGATATCAAGTATGTGAGCAGGGAAGAGCTGAAGGAG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- CGGACGAAGTAGCGGATATCAAGTATGTGAGCAGGGAAGAGCTGAAGGAG
EX751838    <-- CGGACGAAGTAGCGGATATCAAGTATGTGAGCAGGGAAGAGCTGAAGGAG
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> CCGACGAAGTAGCGGATATCAAGTATGT......................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> CAGATGAAGTAGCAGATATCAAGTATGTGAGCAGG-AAGAGCTGAAG-AG
FD958427    --> CAGATGAAGTAGCAGATATCAAGTATGTGAGCAGG-AAGAGCTGAAG-AG
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        751  -  801
UN15972    --> CTGGTGAAGAGAGCTGATGCAGGGGAGGAAGGTTTGAAACTATCTCCATG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- CTGGTGAAGAGAGCTGATGCAGGGGAGGAAGGTTTGAAACTATCTCCATG
EX751838    <-- CTGGTGAAGAGAGCTGATGCAGGGGAGGAAGGTTTGAAACTATCTCCATG
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> CTGGT.............................................
FD958427    --> CTGGTGA-GAGAGCAGATGCAGGG-AG-AAG-TCTGAA-CTATCTC-ATG
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        801  -  851
UN15972    --> GTTCAGATTGGTGGTGGATAACTTCTTGATGAAGTGGTGGGATCATGTTG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- GTTCAGATTGGTGGTGGATAACTTCCTGATGAAGTGGTGGGATCATGTTG
EX751838    <-- GTTCAGATTGGTGGTGGATAACTTCTTGATGAAGTGGTGGGATCATGTTG
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> ..................................................
FD958427    --> GTTCAG-TTGGTGGTGGATA-CTTCTTGATGA-GTGGTGGGATCATGTT.
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        851  -  901
UN15972    --> AGAAAGGCACTTTGAGTGAAGCTGTAGACATGAAAACCATTCACAAGCTT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- AGAAAGGCACTTTGAGTGAAGCTGTAGACATGAAAACCATTCACAAGCTT
EX751838    <-- AGAAAGGCACTTTGAGTGAAGCTGTAGACATGAAAACCATTCACAAGCTT
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> ..................................................
FD958427    --> ..................................................
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        901  -  951
UN15972    --> TGAACTCTTTTTCCCTATGTTTTTTTTTTTTTCTGGATAACCTCTCTGTT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- TGAACTCTTCTTCCCTATGTTTTTTTTTTTT-CTGGATAACCTCTCTGTT
EX751838    <-- TGAACTCTTTTTCCCTATGTTTTTTTTTTTTTCTGGATAACCTCTCTGTT
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> ..................................................
FD958427    --> ..................................................
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        951  -  1001
UN15972    --> TTTTTATCTCTGTTTTTTATATTTTTGTTGCGAGACTTTTAGATATTCCA
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- TTTTTATCTCTGTTTTTTATATTTTTGTTGCGAGACTTTTAGATATTCCA
EX751838    <-- TTTTTATCTCTGTTTTTTATATTTTTGTTGCGAGACTTTTAGATATTCCA
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> ..................................................
FD958427    --> ..................................................
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        1001  -  1051
UN15972    --> AGCAAGTCACGCACTGAAGTTTCTTTTTTTTTTTCAAATTTGGATTTATG
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- AGCAAGTCACGCACTGAAGTTTCTTTTTTTTTTTCAAATTTGGATTTATG
EX751838    <-- AGCAAGTCACGCACTGAAGTTTCTTTTTTTTTTTCAAATTTGGATTTATG
EX755690    --> ..................................................
EX747710    --> ..................................................
EY949558    --> ..................................................
EY941619    --> ..................................................
FD958427    --> ..................................................
EX772575    --> ..................................................
FD946944    --> ..................................................
EY939449    --> ..................................................

        1051  -  1101
UN15972    --> AATTATCTTTCAATAATCGAAGTTTGAATTTTACATTGT
          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EX776493    <-- AATTATCTTTCAATAATCGAAGTTTGAATTTTACATTGT
EX751838    <-- AATTATCTTTC............................
EX755690    --> .......................................
EX747710    --> .......................................
EY949558    --> .......................................
EY941619    --> .......................................
FD958427    --> .......................................
EX772575    --> .......................................
FD946944    --> .......................................
EY939449    --> .......................................